Vad vet vi om namnen Karin och Linda?

Karin är ett kvinnonamn och en kortform för Katarina (som anspelar på kvinnlig kyskhet). Namnet har sitt ursprung från England.

Karin är ett traditionellt uppskattat namn i Sverige och idag bär över 150 000 kvinnor och ett par män namnet. Just nu är populariteten för namnet inte så stor, men eftersom namngivande går i cykler kan man räkna med att det kommer ett uppsving för Karin igen om ett par år.


Linda är och har varit ett gångbart namn i Sverige sedan 1800-talet. Över 50 000 kvinnor och 3 män i Sverige bär idag detta namn. Kring millennieskiftet 2000 tillhörde Linda de hundra populäraste namnen i landet. Linda är en kortare form av flera andra längre engelska och tyska namn så som Belinda, Rosalinda, Melinda, Herolinda eller Sieglinde. Slutdelen ”-lind” anses komma från tyskans lind ”liten, späd, vek” kan även betyda Kärlek.